EkoSolution Lucyna Burzyńska

O mnie

Witam na mojej stronie internetowej i zapraszam do zapoznania się z udostępnionymi informacjami. W przypadku pytań, zachęcam do kontaktu bezpośredniego lub pozostawienia wiadomości e-mail. Pozdrawiam serdecznie!

Dane firmowe

Adres:
ul. Olchowa 39
44-100 Gliwice

Tel.: 515465177
E-mail: biuro@ekosolution.pl; lburzynska@onet.pl
NIP: 6421865930

Adres korespondencyjny

Adres:
EkoSolution Lucyna Burzyńska
ul. Olchowa 39
44-100 Gliwice

Oferta

Przedstawiam Państwu informacje o zakresie prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej. W branży ochrony środowiska działam od 1998 r.

W zakresie obsługi przedsiębiorców oferuję:

1.       Wykonanie dokumentacji z zakresu gospodarki odpadami, w tym dla potrzeb:

a.       uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów (w oparciu o przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska),

b.      uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów (w oparciu o przepisy ustawy o odpadach),

c.       uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów (w oparciu o przepisy ustawy o odpadach).

2.       Konsultacje oraz koordynowanie obowiązków realizowanych za pośrednictwem bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – BDO, w tym:

a.       związanych z rejestracją podmiotów w BDO (wytwórców odpadów, transportujących odpady, prowadzących recykling opakowań czy odpadów poużytkowych, itp.),

b.      związanych z prowadzeniem ewidencji odpadów oraz sporządzaniem sprawozdań o odpadach,

c.       dotyczących wypełniania i rozliczania przez podmioty we własnym zakresie obowiązków związanych z wprowadzaniem na rynek krajowy: pojazdów, baterii i akumulatorów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opakowań i produktów w opakowaniach, produktów użytkowych.

3.       Pośrednictwo w obrocie odpadami.

4.       Wykonanie dokumentacji z zakresu emisji gazów i pyłów do powietrza, w tym dla potrzeb:

a.       uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (w oparciu o przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska),

b.      dokonania zgłoszenia instalacji w zakresie emisji gazów lub pyłów do powietrza (w oparciu o przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska),

c.       przeglądów ekologicznych instalacji.

5.       Wykonanie operatów wodno-prawnych (w oparciu o przepisy ustawy Prawo wodne).

6.       Wykonanie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w oparciu o przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

7.       Wykonanie Kart informacyjnych przedsięwzięcia – KIP (w oparciu o przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

8.       Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wykonywanie sprawozdań rocznych w tym zakresie (w oparciu o przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska).

9.       Wykonywanie sprawozdań do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami KOBIZE (w oparciu o przepisy ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji).

10.   Doradztwo z zakresu ochrony środowiska, pomoc w uzyskaniu opinii radcowskich w sytuacjach niejasnych lub spornych, itp.

 

Serdecznie zapraszam Państwa do współpracy.

Lokalizacja

Formularz kontaktowy

 ______ __     __ _______  ___ 
 |____ | \ \    / / |__  __| |__ \ 
   / /  \ \ /\ / /   | |    ) |
  / /   \ \/ \/ /   | |   / / 
  / /    \ /\ /    | |   / /_ 
 /_/     \/ \/    |_|  |____|